FLEX

JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos Tarptautinio švietimo taryba kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė.

FLEX programa suteikia galimybę gabiems ir talentingiems moksleiviams gyventi amerikiečių šeimose ir mokytis amerikiečių mokyklose.

Kas turi teisę dalyvauti programoje?

Konkursas yra atviras visiems moksleiviams, kurie atitinka šiuos programos reikalavimus:

• yra Lietuvos Respublikos piliečiai;

• šiuo metu mokosi 9-oje arba 10-oje klasėje;

• moka anglų kalbą;

• atitinka JAV vizos reikalavimus ir nėra gyvenę JAV teritorijoje daugiau negu tris mėnesius per pastaruosius penkerius metus.

Ką suteikia stipendija?

FLEX stipendija suteikia:

• Vidaus ir tarptautinę kelionę į abi puses (iš namų į JAV ir atgal)

• Mėnesines pašalpas, padedančias mokiniams dalyvauti socialinėje veikloje ir įsigyti būtinus asmeninius daiktus

• Apgyvendinimą su atrinkta ir patikrinta JAV priimančia šeima vieneriems metams

• Priėmimą į JAV vidurinę mokyklą

• Kryptinę programos veiklą, įskaitant pasirengimą programai prieš išvykimą į JAV ir sugrįžimą į Lietuvą

• Programos veiklą, vykdomą vietinėse JAV bendruomenėse

• Medicinos draudimą, išskyrus esamus sveikatos būklės sutrikimus ir dantų priežiūrą

Kas NĖRA padengiama?

FLEX stipendija NEPADENGIA šių išlaidų:

• Išlaidų, susijusių su tarptautinio paso gavimu

• Asmeninių išlaidų, kurių nepadengia mėnesinė stipendija

• Papildomų išlaidų bagažui

• Telefono skambučių ar naudojimosi internetu, įskaitant prieigą prie elektroninio pašto

Kas vyksta po paraiškos pateikimo?

Nepriklausoma komisija įvertins paraiškas ir išrinks pusfinalio dalyvius lapkričio mėnesį. Pusfinalio dalyviai turės užpildyti išsamesnę paraišką, laikyti anglų kalbos testą ir rašyti rašinį, dalyvauti pokalbyje su Amerikos Tarptautinio švietimo tarybos darbuotojais. Dalyviai gali pateikti tik vieną internetinę paraišką ir dalyvauti tik viename pokalbyje.

Finalininkams, atsarginiams dalyviams ir jų tėvams bus pateikta informacija apie pasiruošimą išvykimui. Jie turės oficialiai raštu pranešti savo FLEX atstovui apie sprendimą priimti stipendiją, bei pateikti visus reikalingus papildomus dokumentus. Iš karto po priėmimo į programą moksleiviai turi kreiptis dėl tarptautinio paso išdavimo ar atnaujinimo. FLEX programa informuos dalyvius apie kreipimosi dėl JAV vizos procesą.


Kas organizuoja programą?

Amerikos Tarptautinio švietimo taryba skelbia konkursą, organizuoja atranką į FLEX programą, supažindina su reikalavimais ir perka kelionės bilietus. 1974 m. įsteigtos Amerikos Tarptautinio švietimo tarybos yra tarptautinė ne pelno organizacija, siekianti per švietimą gerinti valstybių tarpusavio supratimą, asmenų idėjų mainus ir bendradarbiavimą. Ji kuria, įgyvendina ir remia naujoviškas programas Jungtinėse Valstijose, Europoje, Azijoje ir Afrikoje.

Kur galiu gauti daugiau informacijos?

http://discoverflex.org

flex.lt@americancouncils.org

www.facebook.com/flexlithuania

+370 677 20 092