Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Vokietijos aplinkosaugos fondas (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU)– vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijoms vystyti, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

DBU siūlo stipendijas baigusiems Vidurio ir Rytų Europos universitetus ir dirbantiems aplinkosaugos srityje savo šalyse. Programoje dalyvauja Bulgarija, Estija, Kaliningrado sritis, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Čekijos Respublika, Ukraina, Vengrija, Albanija, Bosnija ir Hercogovina, Kosovas, Kroatija, Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Slovėnija.

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių mokslinei arba profesinei stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose ir universitetuose. Taip pat galima gauti finansavimą stažuotėms pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose. DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje. Kiekvienais metais apie 60 jaunųjų mokslininkų iš aukščiau išvardintų šalių gauna DBU stipendijas.

Programos tikslas – padėti specialistams užmegzti ilgalaikius kontaktus, kurie padėtų sukurti ekspertų tinklą, kaupiantį žinias aplinkosaugos srityje, besikeičiantį informacija ir vykdantį bendrus aplinkosaugos projektus.

Stažuotės trukmė: nuo 6 iki 12 mėnesių.

BaMS_DBU-MOE_Pitchdeck_v1.0.pdf

Stažuotės temos

Temoms ribojimų nėra. Vienintelis reikalavimas: tema turi vienu ar kitu būdu sietis su aplinkosauga.

DBU skatina gilintis į mėlynosios ekonomikos temą. Pasirinkusieji šią temą, ruošdami stažuotės projektą gali konsultuotis su Kylio universiteto atstovu Stefan Meyer (Manager of the innovation cluster Bioeconomy at Marine Sites (BaMS) in Northern Germany). Kandidatams taip siūlomos konkrečios stažuočių institucijos. Daugiau informacijos - kairėje esančiame dokumente.

Kandidatai

 • turi būti aukščiau išvardintų šalių piliečiai ir nuolat gyventi jose;

 • iki stažuotės pradžios turi turėti magistro laipsnį (todėl paraišką pildyti gali jau ir antro kurso magistrantai) arba studijuoti doktorantūroje;

 • turi būti baigę studijas ne anksčiau kaip prieš 3 metus;

 • pageidautina, kad kandidatai turėtų vokiečių kalbos pagrindus (visi stipendiatai stažuotės pradžioje privalės lankyti fondo finansuojamus intensyvius vokiečių kalbos kursus, kurie vyks Osnabriuke)

Dokumentai

 • online paraiška

 • CV, kurioje atsispindėtų jūsų interesai, darbo patirtis ir ateities planai;

 • siūlomas projektas (aplinkos apsaugos bei gamtos išsaugojimo srities tema, ties kuria norėtumėte dirbti Vokietijoje, temos aktualumas savo šalies, Vidurio ir rytų Europos bei pasauliniu mastu)

 • bakalauro, magistro diplomo kopija arba akademinis išrašas (jei studijos nebaigtos)

 • mokslinio vadovo arba dėstytojo rekomendacija/projekto komentaras;

 • vokiečių kalbos žinių patvirtinimas (jei toks yra)

Dokumentai lietuvių kalba turi būti išversti į vokiečių arba anglų kalbą.

Finansavimas

Skiriama 1250 eurų mėnesiui.

Atranka

Paraiškoms vertinti kviečiama ekspertų komisija. Vėliau atrinkti kandidatai yra kviečiami pokalbiui savo šalyje.

Būstas

Apgyvendinimą Vokietijoje organizuoja DBU ir kviečiančioji institucija. Kandidatai gali pateikti savo pageidavimus.

Stažuotė

Stažuotės pradžioje visi stipendiatai praleidžia 4 savaites centrinėje fondo būstinėje Osnabriuke: lanko intensyvius vokiečių kalbos kursus, seminarus, kuriuose sprendžiami pagrindiniai organizaciniai klausimai, dalyvauja kultūrinėje programoje. Po to stipendiatai išvažiuoja į savo stažuotės vietas. Stipendijos gavėjui suteikiamas būstas, skiriama darbo vieta ir projekto/stažuotės vadovas. Vėliau DBU organizuoja seminarus, kurių metu stipendiatai gali pristatyti savo mokslinių tyrimų temas ir supažindinti su pirmaisiais rezultatais. DBU taip pat remia kitus stipendiatų siūlomus projektus.

Ypatingas dėmesys skiriamas kasmetiniam dalyvavimui St. Marienthal /Ostritz Vasaros Akademijoje liepos mėnesį ir Vokietijos Aplinkosaugos apdovanojimo ceremonijai spalio mėnesį.

Stipendiatų pareigos

Gavusieji stipendiją įsipareigoja vykdyti paraiškoje pristatytą projektą. Jie neturi teisės dirbti kitą darbą arba teikti paraišką kitai stipendijai gauti. Jeigu projektas yra nutraukiamas, pakeičiamas arba baigiamas anksčiau, stipendijos gavėjas privalo apie tai nedelsiant pranešti DBU. DBU pasilieka teisę nutraukti finansavimą ir pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu stipendijos gavėjas pateikė klaidingus duomenis, vykdo projektą, neatitinkantį paraiškoje nurodyto arba nepraneša apie kitus pasikeitimus.

Paraiškos teikiamos du kartus per metus: iki kovo 5 d. arba iki rugsėjo 5 d.

Artimiausios datos:

 • paraišką teikti: iki 2021 m. rugsėjo 5 d. čia

 • nuotolinis interviu su fondo atstovais: 2021 m. spalio mėn.

 • stažuotės pradžia: 2022 m. vasario mėn. 22 d.

 • intensyvių vokiečių kalbos kursų pradžia: 2022 m. vasario mėn. 24 d.

 • stažuotės priimančioje institucijoje pradžia: 2022 m. kovo mėn. 10 d.


Programos koordinatorė:

Renata Žukovska

Tel.: +370 620 87841

El. paštas: renata.zukovska@studinfo.lt

MOE_Förderleitlinien_2020_Englisch_WEB-2020-04-03.pdf
MOE_Förderleitlinien_2020_Deutsch_WEB-2020-04-03.pdf

PATIRTYS

Tadas Kancevičius

Stažuotės laikotarpis: 2016 m. vasaris-liepa

Praktikos galimybių ieškojau tikslingai. Apie DBU stipendijų programą sužinojau perskaitęs Vilniaus universiteto interneto puslapyje skelbiamą informaciją apie įvairių stažuočių užsienyje informaciją.

Norėjau atlikti praktiką-stažuotę užsienyje, kad pasisemčiau ne tik tarptautinės patirties, tačiau ir dar labiau pagilinčiau savo vokiečių kalbos žinias. Be to, informacija apie DBU stipendijų programą buvo pateikta labai aiškiai ir suprantamai, kilo tik keli papildomi klausimai, į kuriuos man mielai atsakė DBU koordinatorius Lietuvoje. Ir praktinė priežastis – DBU stažuočių finansavimo modelis leidžia atlikti stažuotę neišleidžiant savų pinigų. Ką tik baigusiems magistrantūrą studentams tai turėtų būti didelė paspirtis ir paskata.

Aš stažavausi nedideliame pietų Vokietijos miestelyje Abensberge esančioje projektavimo ir projektų įgyvendinimo įmonėje „kplan AG“. Ši įmonė specializavosi gaisrinių stočių ir mokyklų projektavime.

Stažuotės metu parašyto darbo tema buvo “Lietuvos teismų pastatų energinio efektyvumo didinimas renovacijos arba statybos metu“ (vok. „Die Verbesserung der Energieeffizienz bei der Renovierung oder dem Neubau von litauischen Gerichtsgebäuden“).

Stažuotė buvo labai naudinga. Pirmiausia, tai smarkiai patobulinau savo vokiečių kalbą. Antra įvardinčiau kaip tarpkultūrinės patirties naudą – susipažinau ir betarpiškai bendravau (su kai kuriais tebebendrauju) su daugybe skirtingų valstybių ir tautų žmonių. Jų papasakotų istorijų arba diskusijų metu atsakymų į klausimus tikrai nekeisčiau į Vikipedijoje pateikiamą informaciją.

Nebuvo labai lengva rasti ir išsinuomoti kambarį tam mažame miestelyje, kuriame atlikau stažuotę. Tačiau mane priimančios įmonės atstovai padėjo (surado) puikų kambarį už 300 Eur/mėn. Girdėjau, kad kai kurie kiti stipendiatai taip pat susidūrė su būsto nuomos problemomis (nelengva rasti būstą trumpalaikei nuomai arba tokio būsto dideliuose Vokietijos miestuose nuoma brangi. Pvz. Miunchene 3 kambarių vidutinio buto nuoma siekia apie 1200 Eur/mėn).

Turėjau galimybę įgytas žinais pritaikyti ir Lietuvoje, nes po stažuotės, kuriai paėmiau nemokamas atostogas, grįžau į savo darbovietę, kurioje pagrindinis mano darbas - teismų pastatų remonto organizavimas ir koordinavimas.

Iš dalies dėl šios parodytos iniciatyvos netrukus buvau paaukštintas pareigose.

Mano dėstytojas man sakė: „Jei pabandysi, gali ir nepasisekti. Bet jei nebandysi, tikrai nepasiseks“. Kol nėra sukurtos šeimos, tikrai verta pasinaudoti DBU stažuotės galimybe. Protingai elgiantis su stipendijos lėšomis, stipendijos metu galima netgi sutaupyti.

Virginija Skorupskaitė

Stažuotės laikotarpis: 2004 m.

Apie galimybę stažuotis sužinojau iš skelbimo KTU Chemijos fakultete.

Nusprendžiau teikti paraišką, nes magistrinio darbo metu reikėjo tęsti tyrimus su įranga, kuri buvo neprieinama Lietuvoje.

Stažavausi Clausthal technikos universitete. Mano stažuotės tema buvo įvairių pelenų (lakiųjų) dispersiškumo tyrimai. Stažuotė vienareikšmiškai buvo naudinga. Stažuotės pagalba atlikti tyrimai ir apgintas magistro laipsnis. Įgyta teorinė ir praktinė patirtis, stažuotės pagalba užmegzti ilgalaikiai ryšiai.

Stažuotės pradžioje reikėjo sustiprinti vokiečių kalbos žinias, ypač techninės kalbos. Visa kita praėjo be sunkumų. Tiek priimančioji institucija, tiek DBU suteikė visokeriopą pagalbą.

Stažuotė buvo startas tolesnei mokslinei karjerai-doktorantūros studijoms

Stažuotės metu įgyta praktinė patirtis, startas tolesnei mokslinei karjerai-doktorantūros studijoms. Įgyta patirtis pravertė tiek dirbant mokslinį darbą, tiek dirbant privačiame verslo sektoriuje. Šiuo metu dirbu aplinkosaugos srityje.

Stažuotės metu ar po stažuotės užsimezgusi draugystė su DBU Alumni nariais išliko iki šiol.

Jei DBU finansuotų (galbūt remtų verslo subjektus ar pan.) aplinkosauginius projektus, kuriuose galėtų dirbti buvę stipendiatai, galima suburti įvairių specialistų, dirbančių aplinkosaugos srityje, komandą ir darbuotis tarptautiniu lygmeniu.