ACT

ACT testą laiko stojantieji į aukštųjų mokyklų bakalauro programas. Vilniuje testas laikomas kompiuteriu. Šis egzaminas sudarytas remiantis vidurinių mokyklų programomis. ACT egzaminą sudaro klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais.

ACT tikslas – įvertinti vidurinėje mokykloje įsisavintas žinias, kurių reikia stojant į aukštąsias mokyklas.

ACT (be rašymo dalies) egzaminas susideda iš keturių dalių:

  • Anglų kalbos

  • Matematikos

  • Skaitymo

  • Gamtos mokslų

ACT (plius rašymo dalis) egzaminas turi dar ir rašymo (penktąją) dalį, kuri trunka 30 min.

Daugiau apie testą rasite čia.

Registruotis ACT egzaminui galima internetu

Kada ir kur vyksta?

Egzaminai vyksta Vš.Į. Studijos ir Karjera/EducationUSA Vilnius, Ateities g. 20, 151 kab. (Mykolo Romerio Universitetas, II korpusas) Vilnius.

Kada aš gausiu rezultatus?

Rezultatus gausite praėjus 2 savaitėms po testo dienos.

Daugiau informacijos

Pasiruošti galima ir naudojantis internetine pasiruošimo medžiaga

Daugiau informacijos: www.actstudent.org.